Tuesday, 26 February 2013

Seminārs par studijām Dānijā - 27. februārī


Noslēdzot reģionālo Vislatvijas projektu par starptautiskās izglītības iespējām ārzemēs, Dream Foundation Latvija aicina uz šī semināru cikla pēdējo lekciju!


Seminārs notiks 2013. gada 27. februārī, plkst. 18:00, Rīgas Ekonomikas augstskolā (Strēlnieku 4a), 303. auditorijā
Apmeklējos dažādas Latvijas pilsētas esam novērojuši, ka ļoti lielu interesi studēt gribētāju vidū izpelnījās Skandināvijas valstis, tostarp Dānija. Izplatīkie iemesli šādai izvēlei ir Dānijas piedāvātā bezmakas izglītība ES studentiem, izglītības kvalitāte, plašais, angļu valodā pasniegto studiju programmu klāsts, starptautiskā vide un daudzpusīgas prakses iespējas. Tieši tādēļ projekta noslēdzošajā seminārā Rīgā jauniešiem būs iespēja iegūt plašu informāciju un noderīgus padomus tieši par studijām Dānijā.
Semināra īpašie viesi būs studenti no dažādām Dānijas augstskolām, kas iepazīstinās ar Dānijas izglītības sistēmu, pieteikšanās nosacījumiem un prasībām, piedāvātajām studiju programmām, finanšu piesaistes iespējām, kā arī pastāstīs par savu pieredzi, sniegs praktiskus padomus un ieteikumus, kas noderēs, uzsākot studijas ārzemēs.

Reģistrācija: šeit

No comments:

Post a Comment