Friday, 29 November 2013

Mārcis Bērziņš pirms dažiem gadiem studēja Lielbritānijā. Atceroties studiju laiku šajā valstī, Mārcis dalās pieredzē un stāsta par saviem iespaidiem.

Studijas Lielbritānijā
Mārča studiju programma bija Open Source Computing. Salīdzinot izglītību Lielbritānijā un Latvijā, Mārcis stāsta, ka novērotās atšķirības starp Lielbritānijas un Latvijas izglītības sistēmu pamatā bijušas tieši pašā pieejā apmācībām, kā arī motivācijā un slodzē. Lielbritānijā uzsvars tiek likts tieši uz lekcijām un informācijas kvalitāti, kā arī saprotamību. Salīdzinoši maz tikušas izmantotas tehnoloģijas – pat datorzinātnē pārsvarā visas lekcijas notika parastā auditorijā pie tāfeles, par ko Mārcis saka – tas savā ziņā ir labi, jo tādā veidā ir iespējams pamatīgāk apgūt vielu. Protams, ir arī daudz praktisko nodarbību, bet ir jūtama skaidra robeža starp praktiskajām un teorētiskajām nodarbībām.
Ļoti liela nozīme tiek piešķirta informācijas saprotamībai un kvalitātei – reti kura tēma tiek apskatīta tikai virspusēji un pavirši, pārsvarā tēmas tiek mācītas diezgan pamatīgi.
Slodze salīdzinoši nav pārāk liela – vidēji varētu būt aptuveni kādas 3-4 stundas dienā kopā ar praktiskajām nodarbībām. Protams, uz semestra beigām ir vairāk, ko darīt – projekti, gatavošanās eksāmeniem un tamlīdzīgi.

Apkārtējie cilvēki
Mārcis raksturo Lielbritānijā satiktos cilvēkus kā ļoti draudzīgus un pretimnākošus, kā arī sabiedriskus. Protams, ja būs vajadzība, tad angļi arī palīdzēs, parādīs virzienu vai ko izskaidros. Mārcis studēja un dzīvoja Velsā, Aberystwyth pilsētā, kur dzīvo samērā liels velsiešu skaits, kā arī ir samērā liela velsiešu valodas un kultūras izplatība. Tomēr visi velsieši prot arī angļu valodu un pārsvarā šīs atšķirības nav tik jūtamas un izteiktas.
Izmaksas
Jautāts par izmaksām Lielbritānijā, Mārcis stāsta, ka tās ir nedaudz augstākas nekā Latvijā. Vislielākās izmaksas ir par dzīvošanu. Diezgan ievērojamas izmaksas var būt arī par transportu. Universitātes kopmītnes esot izmaksājušas aptuveni £ 350–400 mēnesī. Šajā maksā ir iekļauta elektrība un internets. Ir iespējas īrēt arī privātas istabas, kas varētu būt nedaudz lētākas, bet, cik zināms, tad ne ļoti būtiski lētākas.
Pārtika arī ir nedaudz dārgāka nekā Latvijā, bet samērā saprātīgās robežās – var iekļauties kādos aptuveni £ 100–150 mēnesī. Tāpat ir preces, kas ir pat lētākas nekā Latvijā – piemēram, apģērbs un apavi.
Runājot par transporta izmaksām, konkrēti Aberystwyth tās varbūt neesot tik būtiskas, jo pati pilsēta ir samērā neliela un daudzas kopmītnes atradās tuvu pārējām universitātes ēkām, bet Mārcis piemin, ka lielākās pilsētās transporta izmaksas var sasniegt pat £ 150 mēnesī, ja katru dienu ir jābraukā samērā lieli attālumi ar dažādiem transportiem. Tāpēc vislabāk laikam ir meklēt dzīvošanu netālu no universitātes un vismaz pirmajā gadā laikam labāk izmantot kopmītnes, nevis privātos piedāvājumus.

Kā finansēt studijas?
Stipendijas un citi atbalsta veidi parasti ir daudz un dažādi, un tajos varētu būt grūti orientēties. Mārcis iesaka rūpīgi izpētīt konkrētās universitātes mājaslapu, izdalīt tos atbalsta veidus, kuri varētu attiekties uz Eiropas Savienības studentiem, un tad uz tiem arī pieteikties. Bet jebkurā gadījumā, visticamāk, ka tas arī būs tikai zināms atbalsts, un pilnībā nosegt mācību vai dzīvošanas maksu no tā nesanāks. Mārcis saka, ka varētu būt sarežģīti nokārtot kādu stipendiju vai atbalstu pirms mācību uzsākšanas, vieglāk to būtu kārtot jau pēc mācību uzsākšanas (piemēram, griežoties universitātes atbalsta centros), bet pārāk uz to gan nevajadzētu paļauties.

Lielbritānijā Eiropas Savienības studentiem ir iespējams saņemt studiju kredītu, un to var nokārtot pirms studiju uzsākšanas caur internetu un pastu. Šim kredītam gan procentu likmes, gan kopējā procedūra un atmaksas nosacījumi ir stipri vienkāršāki nekā Latvijas bankām, tāpēc Mārcis ieteiktu kredītu ņemt no Lielbritānijas, nevis no Latvijas.

Mārcis Lielbritānijā nestrādāja, bet pazīst dažus ārvalstu studentus, kuri papildus studijām strādāja. Lielbritānijā pilna laika studenti drīkst strādāt līdz 20 stundām nedēļā, parasti tās varētu būt kādas 15 stundas nedēļā kādā papildu vakara darbā. Studenti pārsvarā strādā apkalpošanas un tamlīdzīgās sfērās. Savā specialitātē vismaz pirmo kursu studenti parasti nestrādā. Līdzīgi kā ar stipendijām, arī uz darbu Mārcis iesaka vismaz sākumā labāk nepaļauties un sākt to meklēt pēc studiju uzsākšanas konkrētajā pilsētā un/vai universitātē. Universitātēs parasti ir studentu darba atbalsta centri (var būt tie paši, kas stipendiju atbalsta centri) – tajos var griezties, lai to visu uzzinātu jau konkrētāk.


Brīvais laiks
Kopumā sabiedrisko dzīvi Lielbritānijā Mārcis vērtē kā jūtami aktīvāku nekā Latvijā. Arī izklaides/atpūtas iespējas ir diezgan daudz un dažādas. Piemēram, Aberystwyth, kas ir pilsēta ar tikai ~30 000 iedzīvotājiem, ir vismaz 2 kinoteātri, daudz un dažādi bāri, kafejnīcas, vairāki klubi un citas iestādes, kur iespējams pavadīt brīvo laiku. Kopumā, atrodoties pilsētas centrā, rodas iespaids, ka pilsētā ir stipri vairāk iedzīvotāju.
Arī pašā universitātē ir diezgan daudz un dažādu interešu klubu utt. Tāpat gan universitāte, gan konkrētā fakultāte diezgan bieži rīko dažādus neformālos pasākumus, kuros, ja ir vēlēšanās, var piedalīties :)

---
Kopumā Mārcis savu pieredzi raksturo kā diezgan vērtīgu – gan iegūto zināšanu, gan arī kultūras, pieejas un citu atšķirību ziņā. Tā kā Mārcis ir studējis arī Latvijā, tad viņš ir pamanījis diezgan pamatīgas atšķirības no studijām Latvijā – gan pieeja, gan metodes, gan daudz kas cits diezgan ievērojami atšķiras.
Jautājam Mārcim, vai viņam ir kādi ieteikumi tiem, kas grib studēt Lielbritānijā. Tādus konkrētus ieteikumus esot grūti iedomāties. Kopumā varētu ieteikt rēķināties ar neparedzētām situācijām – gan finansiālā, gan sadzīves ziņā (neieteiktu paļauties uz stipendijām, darbu utt.). Vēl varētu ieteikt neatlikt svarīgākas lietas uz pēdējo brīdi (viesnīcas, kopmītnes utt.), jo Lielbritānijā vispār daudzas lietas notiek lēnāk (bet toties precīzāk un drošāk :)) nekā Latvijā, piemēram, viesnīcu (ja nepieciešams) Mārcis iesaka rezervēt pirms izbraukšanas internetā. Bet, no otras puses, nevajadzētu, protams, arī visu līdz pēdējam sīkumam plānot un mēģināt paredzēt.

Beigās vēl Mārcis atceras piebilst, ka kontaktligzdas Lielbritānijā ir citādākas nekā pārējā Eiropā, tāpēc datoriem/telefoniem un citām elektroierīcēm vajag pārveidotājus, ko parasti var nopirkt gan lidostās, gan arī Lielbritānijā lielveikalos un citur :)

---

Informācija par dažādām Lielbritānijas augstskolām un pieteikšanās prasībām šeit.
Ja vēlies uzzināt vairāk informācijas par studijām Lielbritānijā, piesakies Dream Foundation bezmaksas konsultācijai šeit.

No comments:

Post a Comment